რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Home Building Many Benefits of Having New Energy Efficient Windows Installed
For many potential buyers, kitchen is often a deciding factor before purcha sing or declining a house. Hence it is a smart move to renovate the Kitchen before putting your house for sale. More often than not, it can earn you about 70 percent return on investment once the sale is through. It need not be expensive. Small changes can go a long way.

While remodeling, opt for materials with mass appeal like stainless steel appliances of high quality rather than the professional-grades ones. Repair or replace cabinets to make them look neat and completely professional. Repaint walls with colors that would appeal to people in general. All faucets, sinks etc and light fix tures should be completely functional with no broken parts. Try to lend maximum working space to the kitchen.

But one needs to remember that the total cost incurred for remodeling by you must never exceed the value that your home value can support. Its advisable to limit it to anything between 6-10 percent of total home value to get decent returns. Create a list of priorities based on what sells in a kitchen and ensure to meet them. Without compromising on architecture, opt for simplicity and add some wow features like extra drawers, pull out pantry etc. Now just enjoy the great bargain received for the house.

Post a Comment