რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Interior design A Clean, Modern Look in Your Kitchen
Another effective tip to control construction dust is to hang plastic drop cloths known as zipwalls around the area of renovation. But excess of movement should be avoided as it allows the dust to potentially escape and settlement. Little preparation will land you with a much smoother, better and convenient house built perfect and completed on time.

The first decision is whether you would reside in the same house during renovation or temporarily shift out. If renovation is just for one place like bathroom or kitchen, its possible to remain staying there with a few adjustments. But if the entire house needs a renovation, it could stretch to a few months and its best to shift to any temporary abode like a rented apartment or a hotel. While remodeling, opt for materials with mass appeal like stainless steel appliances of high quality rather than the professional-grades ones.

Repair or replace cabinets to make them look neat and completely professional. Repaint walls with colors that would appeal to people in general. All faucets, sinks etc and light fixtures should be completely functional with no broken parts. Try to lend maximum working space to the kitchen.

Post a Comment