რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Home Building Building A Better Tomorrow- New Suburbs Family Friendly Areas
ut one needs to remember that the total cost incurred for remodeling by you must never exceed the value that your home value can support. It͛s advisable to limit it to anything between 6-10 percent of total home value to get decent returns.

Another effective tip to control construction dust is to hang plastic drop cloths known as zipwalls around the area of renovation. But excess of movement should be avoided as it allows the dust to potentially escape.

While remodeling, opt for materials with mass appeal like stainless steel appliances of high quality rather than the professional-grades ones. Repair or replace cabinets to make them look neat and completely professional. Repaint walls with colors that would appeal to people in general. All faucets, sinks etc and light fixtures should be completely functional with no broken parts. Try to lend maximum working space to the kitchen.

 

Post a Comment