რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Corporate Powerful Middle East’s Construction and Real Estate Market
Placing sticky mats on all entry-exit points pulls of much dust off shoes and legs. Lining the walk-way from the area under construction to the exit with floor paper captures quite a bit of dust and debris. Work like tile or woodcutting can generate substantial dust.

The quickest and the easiest step to take are to keep all doors and windows closed especially while the work is being undertaken. The rooms which do not require access during construction should be locked away. This would mitigate the spread of dust and debris in a big way.

Another effective tip to control construction dust is to hang plastic drop cloths known as zipwalls around the area of renovation. But excess of movement should be avoided as it allows the dust to potentially escape. While remodeling, opt for materials with mass appeal like stainless steel appliances of high quality rather than the professional-grades ones. Repair or replace cabinets to make them look neat and completely professional. Repaint walls with colors that would appeal to people in general. All faucets, sinks etc and light fixtures should be completely functional with no broken parts. Try to lend maximum working space to the kitchen.

 

Post a Comment