რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

RENDER.GE

Home Building The New Home: Central Heating System
Deciding and agreeing for a home renovation project is just the beginning of the journey that could take months to compete and can cause a lot of inconvenience and stress to you and your family. Following the below mentioned tips and preparation can greatly minimize the stress a great deal. Get into a frank and direct conversation with your contractor and get a frank estimate of both time and budget.

Its a smart move to plan for about 10-15% extra of given estimate on both accounts. All items stored during renovation should be neatly and carefully packed in neatly labeled boxed to help you locate and find items easily once you are restoring them. Additionally, top required items should be placed on top.

The quickest and the easiest step to take are to keep all doors and windows closed especially while the work is being undertaken. The rooms which do not require access during construction should be locked away. This would mitigate the spread of dust and debris in a big way. Another effective tip to control construction dust is to hang plastic drop cloths known as zipwalls around the area of renovation. But excess of movement should be avoided as it allows the dust to potentially escape. Finally its smart to hire a contractor with a well strategized dust plan to control and clean dust.

Post a Comment