რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

Services

Services


Construction Consultant

Construction Consultant

Process of Consultation Whether you know exactly how you want your new home to be or just looking for new ideas to build your new house, offers priceless resources to help bring those …

Read more


Green Building

Green Building

By choosing to build green, you aremaking an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home. StrusturePress provides you with the guidance and the tools that are necessary …

Read more


Laminate Flooring

Laminate Flooring

Laminate flooring is a more affordable option in place of hardwood flooring that can cost almost ten times the cost of laminate flooring. Laminate flooring is light, durable and can be made to …

Read more


House Renovation

House Renovation

Interior There are a number of great reasons to makeover your home. In today’s modern world, there is a need to focus on energy efficiency to reduce cost. Many homeowners are also tired …

Read more


General Contracting

General Contracting

ConstractionWith a reputation built on offering superior service, experienced team and high quality materials that we use, StructurePress is one of the most sought after general contractors …

Read more


Metal Roofing

Metal Roofing

StructurePress offer you the best in metal roofing services, supplies and materials to help protect one of your biggest investments you will ever make, your home. There is no better way to …

Read more