რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

Green Building

Green Building

16
Best Green Builders

By choosing to build  green, you aremaking an effort to reduce the burden on the environment and also add value to your home. StrusturePress provides you with the guidance and the tools that are necessary to build a green building or a green home or office. A growing number of homeowners are desiring and insisting on making their home eco-friendly so that they are healthy to live in and are also cost effective to operation. 

 

Catalogue Houses

StrusturePress provides you with the guidance and the tools that are necessary to build a green building or a green home or office.

19
Posibillities

StructurePress guide you through the process of selecting and installing the green features in your building or home to benefit the environment that will fit into your current practice. While the cost of greener structure is a little higher than your normal budget, about 5-10%. By using the correct green building contractor, you can expect an efficient home that is durable, healthier to live in and needs less.


CATALOGUE-BROCHURE.PDF


100_HOUSES.pdf