რენდერი – საპროექტო კომპანია

ჩვენ გთავაზობთ როგორ ექტერიერის ასევე ინტერიერის პროექტირებასა და დიზაინს.

Laminate Flooring

Laminate Flooring

Laminate flooring is a more affordable option in place of hardwood flooring that can cost almost ten times the cost of laminate flooring. Laminate flooring is light, durable and can be made to resemble many different types of expensive flooring such as hardwood, ceramic or even natural stone. This type of flooring is made of different materials combination and one can find many floor systems available in the market. If you think that any handyman can install them, you might not like the headaches and problems that might arise after that.

Since they are a free flowing system, they need a underlayment as well that will need more than just laying out, measuring, cutting and clicking all the different flooring pieces together. One needs to understand the entire flooring system to be able to install them without any problems. 

26

38